Manusia Dan Islam: Antara Sunnah Dan Bidaah

Jumaat, 28 Mei 2010

Antara Sunnah Dan Bidaah

Antara Sunnah dan Bidaah
 

Antara Sunnah dan Bidaah adalah sesuatu perkara yang bagi kita amat mudah tetapi dialam melayu ini banyak perkara yang bidaah yang kita lakukan sehari-hari tanpa kita sedari. Sunnah bererti “cara” atau “kebiasaan”, sunnah nabi bererti “cara nabi”.

Dalam istilah Sunnah Waljamaah, menurut para ahli hadis, Sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang merupakan perkataan, perbuatan, ketetapan, peribadi, akhlak, mahupun perilaku, baik sebelum mahupun sesudah dilantik menjadi Rasul.* Dalam hal ini, pengertian Sunnah menurut mereka adalah sama dengan hadis (Mushtafa as-Sibai, "As Sunnah wa Makanatuha Fit-Tasyri'il Islami"). Sunnah ini disampaikan melalui persetujuan para sahabat Rasul. *

Jadi apakah Sunnah itu?

Erti Sunnah secara bahasa adalah cara. Tapi dalam konteks ini, sebagaimana erti Hadits, Sunnah adalah semua yang berasal dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifatnya.

Adakah pengertian sunnah yang lain?

Ada. Sunnah juga biasa dipakai untuk menerangkan praktek yang dilakukan oleh para sahabat (amal al-shahabah), baik asalnya dari Alquran dan Hadits Rasul atau pun dari yang lain, karena mengikuti suatu sunnah yang hidup di kalangan mereka atau karena ijtihad yang mereka sepakati.

Apa dalil bahwa sunnah Sahabat itu dapat diterima dan diamalkan?

Berdasarkan perintah Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-’Irbadh Ibn Sariyah, sabdanya: “Pegang teguhlah sunnahku dan sunnah Khulafa’ ar Rasydun sesudahku dan gigitlah dengan gigi geraham kalian” (Sunan Abu Daud). Juga sabdanya SAW: “Umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, semua masuk neraka, kecuali satu.” Mereka (Shahabat) bertanya: “Siapa itu, wahai Rasul?” Beliau menjawab: “Faham yang sesuai dengan aku dan Shahabatku” (Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah).

Untuk lebih memahami tentang Bab Sunnah dan Bidaah ini marilah kita bersama-sama mendengar kuliah yang disampaikan oleh Ustad Ismail Kamus dibawah ini.Antara Sunnah Dan Bidaah- Ustaz Ismail Kamus

Jangan Lupa komen selepas membaca. Manusia dan islam sentiasa bersama anda.

Terima Kasih kerana bersama Manusia dan Islam.

Punca Carian

Sila Komen Dengan Berhemah

Related Posts with Thumbnails